О пројекту

Разноврсни фонтови српске ћирилице, програми који подржавају обраду ћириличког текста, програми за пресловљавање, те чињеница да је Србија постала друга земља која је добила свој ћирилички интернет домен, извукли су ћирилицу из запећка. Све ово значи велики помак за очување ћирилице као изузетно важног дела српске културне баштине, али не и њену довољну заступљеност у јавности.

У медијима, називима фирми и производа, обележавању путних праваца, као и у пословној преписци, ћириличко писмо и даље није превише популарно. Упркос томе што многи стручњаци наглашавају да би у читавом мору назива који сличе једни другима ћирилица могла производима да обезбеди неопходну јединственост, препознатљив идентитет и обележје простора са ког потичу.

Главни проблем ћирилице било је непостојање у свету компјутера, у времену када слова живе превасходно кроз фонтове. Зато сајт Ћириловање покушава да приближи свима фонтове домаће производње, добре језичке програме који садрже ћирилицу и чине њено коришћење лакшим и приступачнијим, као и да свojим примeрoм покаже како трeбa дa изглeдa и штa свe и на који начин мoжe дa кoристи jeдaн ћирилички мeдиj.

 

Министарство културе и информисања Републике Србије

Реализацију овог пројекта омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије