Положај ћирилице у медијима

Иако је највећи број питања око примене српског језика и ћирилице у савременим информационим технологијама решен, мали број новина излази на ћирилици (Политика, Правда, Дневник Нови Сад, Народне новине из Ниша, НИН...). Најтиражније дневне новине немају чак ни опцију за ћирилично интернет издање.

Натписи на јавним установама службена преписка и документација, недвосмислено показују да је ћирилица српско државно писмо. Уџбеници за основне школе су такође штампани ћирилицом, а букварска писма Стјепана Филекија и Слободана Миладинова служе основцима као узор за писање. Бољем положају ћирилице доприносе и издавачке куће које своје књиге штампају на овом писму - Завод за издавање уџбеника, Српска књижевна задруга, Службени гласник, Креативни центар...