Српска ћирилица

Писали су Стари Словени најпре глагољицом, а затим и ћирилицом, нешто млађим писмом, али је функционалнија ћирилица код Срба глагољицу брзо потиснула. И не смо то. Негде у 12. веку, издвојила се од других посебна - српска ћирилица, обележена превасходно јединственим словом ђерв, претечом данашњих слова ћ и ђ. Прошла је од тада кроз разне фазе, имала сјајне узлете и падове, а последњих година нарочито била злоупотребљавана, запостављена, одбацивана...

У свету се нуди све већи број мултилингвалних писама, у реткима је пак заступљена и српска ћирилица. Рецимо, облици курзивних слова гдп и ткакви се налазе у страним фонтовима нису код нас уобичајени, а коришћење наших курзивних облика је јако отежано. Због тога је важно да се домаћим корисницима стави на располагање што већи избор типографских ћирилица које су пројектовали аутори из Србије тако да у потпуности одговарају стандардима нашег писма.