Српски на румунски начин

Језик којим говоре Срби рођени у Румунији јасно је под утицајем румунског језика и уопште романских језика.

Углавном се српски научи најпре у породици, а затим усаврши у вртићу и школи - уколико се породица определи за српске установе (које имамо у малом броју). Међутим, наставници који раде у српским установама најчешће завршавају школовање у Румунији, тако да језик којим они говоре исто пати од утицаја румунског.

Структура реченице је различита у румунском, други су изрази. Често користимо архаизме и регионализме, што је последица ретких контаката са живим српским језиком који се говори у Србији.

Пошто су телевизијски канали ограничени а књиге се набављају углавном личним залагањем појединаца, српски језик који говоре млади Срби у Румунији сличан је језику њихових баба и деда. Много тога се буквално реч по реч преводи са румунског.

* Текст је настао за потребе пројекта „Говори правилно – новинарско правило“ који је Удружење новинара Србије реализовало уз подршку Министарства културе и информисања.