Промоција „Правопис српског језика“ аутора проф.др Милорад Дешић

Проф. др Милорад Дешић, лингвиста и ИК Клетт позивају Вас на промоцију издања „Правопис српског језика“ која ће се одржати на Коларчевом народном универзитету (Мала сала) у среду 3.јуна са почетком у 19.30 часова. Осим аутора, на промоцији ће говорити и др Весна Ломпар, др Вељко Брборић и Александар Рајковић.

Промоција „Правопис српског језика“ аутора проф.др Милорад Дешић

Аутор књиге, проф. др Милорад Дешић, лингвиста, познат у научној јавности по бројним радовима из српске дијалектологије, лексикологије и акцентологије. Поред тога, члан је Редакције измењеног и допуњеног издањаПравописа српскога језика Матице српске (2010).

Молим Вас да потврдите долазак до уторка, 2.јуна 2015.године на olivera@logospr.rs

О Правопису српског језика

Дешићев Правопис представља приручник за учење и примену правописних правила, а намењен је школској средини и широј културној јавности. Он је усклађен са измењеним и допуњеним издањем Правописа српскога језикаМатице српске.

Промоција „Правопис српског језика“ аутора проф.др Милорад Дешић

Приручник је писан са циљем да се на најједноставнији и најкраћи начин објасне правописна правила. У жељи да се постигне јасност и прегледност, грађа је изложена на посебан начин. Та посебност огледа се у томе што се свака већа целина дели на три мање: најпре долази основни текст о правилима и примерима, затим кратак, уоквирен сажетак текста и, најзад, најкарактеристичнији примери истакнути на маргини. Овакав начин излагања и распоређивања грађе олакшава разумевање правописних правила и помаже да се она без већих напора примене у свакодневној пракси.

Примери уз правила, са екавским и ијекавским ликовима, углавном су савремени, данашњи. То су најчешће речи, граматички облици и конструкције. Тако се правило лакше прихвата и памти. Наведене су и понеке речи које се данас ређе употребљавају, али се јављају у познатим књижевним делима.

У данашњем, свакодневном говору веома често се чује некњижевни нагласак. Зато је веома значајно истаћи да се на крају књиге налази Речник у коме су речи, које се помињу у тексту, али и неке друге, акцентоване. На тај начин читаоци се упознају са основним особинама српског акценатског система, сазнају не само како се пише него и како се изговара одређена реч.