Повратак ћирилице у завичај Марка Миљанова

Подгорица - Потомци гласовитог војводе и писца Марка Миљанова у његове Куче, надомак Подгорице, вратили су, након више деценија, ћириличне натписе на путоказима.

Izradu i postavljanje ćiriličnih putokaza na području Kuča obezbedio je Srpski nacionalni savet Crne Gore uz podršku Udruženja Kuča i prijatelja „Marko Miljanov 

„Mi smo kao Savet i zakonom, odnosno Ustavom Crne Gore, obavezani, a time i obavezni, da se borimo za zaštitu Srba, njihovog pisma, jezika, svega čime se brani njihov identitet”, rekao je za naše novine predsednik Srpskog nacionalnog saveta Momčilo Vuksanović. „Na našu inicijativu reagovao je javnim saopštenjem zaštitnik ljudokikdr.?«# i sloboda, koji je ocenio da je zapostavljeno i diskriminisano ći- 

rilično pismo u državnim institucijama Crne Gore, Skupštini Crne Gore, Vladi i Vrhovnom sudu, i oni su bili dužni da normativno urede i konkretizuju ustavnu garanciju o ravnopravnosti ćiriličnog i latiničnog pisma i načinu njenog ostvarivanja”. 

Vuksanović iz pisma ombudsmana Šućka Bakovića navodi i obavezujuću uredbu po kojoj su državni organi dužni da u kontaktu sa građanima upotrebljavaju ćirilično pismo, „to jest da obezbede da oni dobiju odgovor na ćiriličnom pismu i preduzimaju mere i aktivnosti kako bi se značajniji zakoni, pravni i dugi akti, statuti, odluke i drugi opšti akti, kao i javne isprave i druge isprave koje su od interesa za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava građana izda; vali na ćiriličnom pismu”. * 

„Baković je u zvaničnom odgovoru na zahtev Saveta naveo da je od državnih institucija Crne Gore zatražio da se nazivi državnih, javnih organa, institucija, ustanova, službi ispisuju i na ćiriličnoM pismu, kao i nazivi naselja, ulica, trgova i drugih topografskih oznaka”, kaže Vuksanović. „Državni organi su bili dužni dostaviti crnogorskom ombudsmanu izveštaj o nameravanim i preduzetim merama i radnjama na izvršenju njegove preporuke u roku od devedeset dana i, kako nisu poštovali navedenu preporuku, mi smo samoinicijativno postavili vertikalnu saobraćajnu signalizaciju na području Kuča.” 

Srpski nacionalni savet je novim dopisom, kako dodaje Vuksanović, zatražio od zaštitnika ljudskih prava i sloboda da ponovo od državnih organa, sudske, zakonodavne i izvršne vlasti zatraži izjašnjavanje o njegovoj preporuci, „s obzirom na to da se radi o drastičnom kršenju Ustava Crne Gore, odnosno njegovog člana 13, u kome se nedvosmisleno potvrđuje da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni”.