Усвојен закон о ћирилици

Посланици Скупштине Србије усвојили су данас једногласно Закон о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличног писма.

Министарка културе и информисања Маја Гојковић је у 13. септембра представила предлог закона и истакла да се он усваја по хитном поступку поводом новоустановљеног празника Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Разлози за доношење овог закона, како се наводи у образложењу, садржани су у потреби да се установе додатне мере чији је циљ неговање српског језика и ћириличног писма као културних и традиционалних вредности, и поспеши шира употреба ћирилице у јавном животу, с обзиром на њен историјски, културни и идентитетски значај.

Њиме је предвиђено да ћирилицу морају да користе сви који послују или обављају делатност са већинским учешћем јавног капитала.

Други скуп мера је стимулативне природе и он је првенствено усмерен на приватни сектор, а пре свега на средства јавног информисања у приватном власништву.

Предвиђена је могућност за пореске и друге административне олакшице приватном сектору, које се могу установити, у складу са посебним законима, за привредне и друге субјекте који у свом пословању одлуче да користе ћирилично писмо, што укључује и његово коришћење у електронским медијима и приликом издавања штампаних јавних гласила.

Културне и друге манифестације које се финансирају или суфинасирају из јавних средстава морају имати лого исписан на ћирилици.

Влада Србије, по овом закону, оснива Савет за српски језик, који прати и анализира стање у области његове употребе у јавном животу и спровођење мера ради заштите и очувања ћирилице, а задатак му је и да даје препоруке, предлоге и стручна мишљења.

За кршење одредби новог закона предвиђене су новчане казне од 50.000 до 500.000 динара


Вести из медија

<
1/43
>